โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก 9×9

เป็นไม้สักทองแท้ 100% ไม่ผสมไม้เนื้อแข็งชนิดอื่น

ประกอบไปด้วยโต๊ะหมู่ 9 ตัว

ฐานล่าง

"กว้าง80","ยาว150", "สูง40"ซม.

โต๊ะหมู่

"กว้าง9นิ้ว","ยาว18นิ้ว"

No products in the cart.