โต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์น (Modern)

โต๊ะหมู่บูชาโมเดิร์นไม้สัก

โต๊ะหมู่บูชาคลาสสิค (Classic)

โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก