การจัดโต๊ะหมู่บูชา

การจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชา หรือ หิ้งบูชาพระ มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.โต๊ะหมู่บูชาพระ หรือหิ้งบูชาพระ ควรหันหน้าออกหน้าบ้านสู่ทางสัญจร ถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออก,เหนือ ก็จะดีมาก
2. โต๊ะหมู่บูชาพระ หรือหิ้งบูชาต้องอยู่ในส่วนของหัวนอน ห้ามอยู่ในส่วนปลายเท้าของห้องนอนเป็นอันขาด และควรอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมของบ้าน เช่น ไม่อยู่ติดห้องน้ำ ,ห้องครัว เป็นต้น
3. ควรอยู่ในตำแหน่งทิศมนตรีของเจ้าบ้าน เช่น ถ้าเกิดวันจันทร์ ทิศมนตรีก็คือทิศเหนือ เป็นต้น ห้ามตั้งโต๊ะหมู่บูชาหรือหิ้งบูชาไว้ตรงทิศกาลีของเจ้าบ้านเป็นอันขาด
4. หิ้งบูชาควรอยู่ในระดับสายตาขอ เจ้าบ้าน
5. พระพุทธรูปต้องอยู่สูงสุด พระอรหันต์อยู่ขวามือของพระพุทธรูป เทพอยู่ซ้าย โดยยึดหลักเกณฑ์ ศักดิ์สูงกว่าจะอยู่ขวาเสมอ
6. พระประธานควรเป็นพระพุทธรู ประจำวันเกิดของเจ้าบ้าน หรือจะตั้งพระปางสมาธิ, พระพุทธชินราชเป็นพระประธาน แล้วพระประจำวันเกิดรองลงมาก็ได้
7. กรณีบูชาเทพ เราควรต้องรู้ข้อมูลหรือหาหนังสือ วิธีการบูชาเทพองค์นั้นมาอ่านเพิ่มเติม
8. กรณีที่ต้องการบูชาเทพ, เซียน ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเจ้าบ้าน หรือธุรกิจกิจการที่เจ้าบ้านทำอยู่
9. สำคัญที่สุดคือ ต้องหมั่นบูชาด้วยความตั้งใจ เป็นสมาธิ บารมีของพระรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็จะปกป้องคุ้มครอง ประสิทธิ์ประสาทพร ให้คนในบ้านมีความสุข ความเจริญ คลาดแคล้วจากสิ่งเลวร้าย

         หวังว่าจะเป็นสาระดีๆแก่ท่านทั้งหลาย ทางร้านขอร่วมอนุโมทนาบุญกุศลเหล่านี้ด้วยเทอญ…

 

No products in the cart.