อานิสงส์ของการถวายโต๊ะหมู่บูชา

อานิสงส์ที่ได้จากการถวายโต๊ะหมู่บูชา

อานิสงส์ที่ได้จากการถวายโต๊ะหมู่บูชา 

  1. พร้อมพรั่งไปด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ บารมี
  2. มีความมั่นคงในการดำรงชีพ
  3. มีความสมัครสมานสามัคคีของคนในครอบครัวและหมู่มิตร
  4. รากฐานของชีวิตมั่นคง ทั้งฐานะและความเป็นอยู่ ได้รับการเชิดชูเกียรติยศชื่อเสียง เพราะโต๊ะหมู่ ไว้รองยกพระพุทธรูปให้อยู่สูงและประดับด้วยดอกไม้ให้สวยงาม

No products in the cart.